Hjem Ældre Åben debat for ældre

Findes der ingen gode plejehjem?

Redigeret 13 juli, 2013, 10:06 i Åben debat for ældre
Vi hører kun om alle de dårlige Plejehjem.
er der ikke nogen der kender til gode Plejehjem ----for dem må der vel også være nogle af
«13456

Kommentarer

 • Det er egentlig bekymrende, at ingen melder ind om gode plejehjem, eller vil man ikke være den første ?
  Personlig kender jeg ikke nogen plejehjem for tiden, så jeg kan ikke udtale mig.
  Dog kan jeg berette, at TV Fyn viste en dejlig udflugt til Nyborg Strand for beboerne på Munke Mose Plejecenter i Odense. Underholdning af Lasse og Mathilde, det så ud til at det var en dejlig oplevelse.
  Generelt er der vist ellers ikke meget at råbe hurra for med nutidens plejehjem, det er blevet meget dyrt at bo der (især maden).
 • Gode plejehjem?

  Desværre ikke.

  Min mormor og min mor ti1bragte deres sidste tid på
  to forskellige plejehjem.

  Ingen af dem fortjener betegnelsen god.

  Min største frygt er at ende på et.

  Jeg ved der ligger et plejehjem med et meget fint ry på Frederiksberg/København, men der kan vi jo ikke være allesamen.
 • Ja, det plejehjem, du nævner, er sådan som vi alle drømmer om, at det skal være. Det må være Thyra, du tænker på.
 • Hej Kathinga.

  Ja, det er sikkert Thyra, der findes jo nok ikke to af den slags plejehjem.

  Tror du, man kan blive skrevet op nu?

  Sikkert ikke.

  Men jeg vil ønske dig en rigtig dejlig weekend.

  Kærlig hilsen
  Leonine
 • Min erfaring er, at den enkelte borger kan ikke selv bestemme om en plejehjemsplads er nødvendig.
  Det bestemmer kommunen og i særdeleshed den enkelte hjemmehjælper.
  Jeg har det inde på livet, om man kan sige det sådan.
  Jeg ved heller ikke om jeg ville foreslå en plejebolig nu om dage. Det hedder ikke plejehjem mere.
  Det nye er, at plejen følger personen, ikke boligen.
  De nye plejeboliger er lækre at se på, men der er store åbne rum, som er udstyret som et cafeteria.
  Der er meget støj, og de gange jeg har set det, oplever jeg, at beboerne bliver påtvunget et socialt liv, de slet ikke evner mere.
  Personalet snakker så højt.
  Mine følsomme ører ville have meget svært ved at opholde sig i disse lokaler.
  Samtidig ser det ud, som om at beboerne er blevet væsentlig dårligere end for bare få år siden.
  Jeg selv pårørende til en meget gammel og dement
  kvinde.
  Jeg har skiftevis tænkt, at det var bedre med en plejebolig, og det modsatte.
  Jeg tror man skal vare sig for, at bilde sig selv ind, at man ved hvad der er det bedste for andre.
  Samtidig har vi ingen indflydelse, det er kommunen der bestemmer.
  Vi har også oplevet, at den gamle kvinde befinder sig fint hjemme i sin seng. Hun er låst inde, af hensyn til indbrud, hun kan ingenting mere.
  Nu er dementen også så fremskreden, at hun ikke mere husker sine nærmeste, kun når hun får forklaret, "det er din søn" o.s.v.
  Hun får ikke mere pleje i en plejebolig, end det hun får nu. Så jeg tror ikke det er gavnligt for hende at flytte bolig nu.
 • Du beskriver så flot, hvordan udviklingen er gået i vores samfund.
  Så er spørgsmålet - var det det, vi ønskede. Disse plejecentre ? Det hele startede i 80-erne med diverse slogans:
  "Længst muligt i eget hjem"
  "Længst muligt i egnet hjem".
  Det sidste betyder, at Arbejdstilsynet (mener jeg) kan kassere en bolig som uegnet.

  Da de første flyttede ind i centre, var de nogenlunde af helbred, kunne deltage i aktiviteter - f.eks. være med i arbejdet i de smukke køkkener, bestemme menu o.s.v. Og hvordan mon de har det nu? De fleste steder er nattevagten sparet væk, for man skal ikke have det bedre end dem, der bor hjemme. Hvis nogen af dem har computer, ville jeg gerne, at de fortalte os, om de stadig er glade.
  Man har solgt mange idéer med, at man skal tænke på folks værdighed = ligestilling med dem ude i byen. Jeg kunne brække mig. Det var bedre dengang, alle på et plejehjem afleverede deres pension og fik udleveret lommepenge, hvilket i 70-erne var ca. 300 om måneden. I dag har de ikke engang råd til at bo der f.eks. nogen steder på grund af madprisen, mon der er lommepenge tilbage !!

  Det hele er bare så synd, og man kan kun håbe, at man er een af dem, der falder om på gaden og dør.
  Har nogen ringet til Thyra og spurgt, om man kan blive skrevet op?
  Der var en gang et C-Hold, hvor blev de af?
  Kan ingen gøre oprør i vore dage ?
  Jeg ville da gerne deltage i eet eller andet, men man tør jo ikke i minimalstaten Danmark.
  Med bekymret hilsen
  Kathinga
 • I dag fandt jeg på en hjemmeside en kronik skrevet af apotekeren i Hesselager, den hedder til overskrift: Dagens ret: "Kold skulder", gå ind på www.gertrasmussen.dk
  Ak, ak
 • Det følgende har jeg kopieret , Mette Frederiksen (S) siger:

  Nu er det de ældres tur
  Frem til på lørdag er Socialdemokraterne på gaden rundt i hele landet med et klart budskab til danskerne: Nu er det de ældres tur! Efter syv år med Pia Kjærsgaard og Anders Fogh bliver alt for mange ældre ladt i stikken.

  Jeg var til et debatmøde i aftes i Galten i Skanderborg Kommune. Det var som bekendt herfra, at TV2 Nyhederne i sidste uge kunne berette, at demente ældre blev låst inde om aftenen, overladt til sig selv uden fast nattevagt. Demente ældre, der har meget svært ved at klare sig selv - alligevel helt overladt til sig selv.
  En kvinde i forsamlingen rejste sig op og sagde noget meget præcist, som jeg tænkte over i toget på vej hjem: Det konkrete eksempel med pensionisterne, der bliver låst inde, er i sig selv vederstyggeligt. Men i virkeligheden er det jo næsten endnu værre, at nogen kunne få den tanke at låse syge, ældre inde.
  Citat slut.

  Min egen mening er, at det er uhyggeligt at tænke på, hvad der kan ske, efter at personalet er gået hjem. JEG ville ikke turde lade nogen i min familie være alene sådan et sted. Værelsesdørene må jo så også være låste, men jeg ser for mig at nogle beboere vandrer rundt på gangene. Hvad hvis de er onde ved hinanden, de ved jo ikke selv, hvor grænserne går.
  Vi må forlange, at netop hos demente skal der være nattevagt. De kan vel også blive almindeligt syge og få brug for en hjælpende hånd. Opkastning. Tandpine, ja hvad ved jeg.
  Man skulle tro, at en vis Pia K kunne tænke på sådan noget, men hun er tilfreds sålænge hun får penge til fattighjælpen i Januar.
 • Kathinga2, du har ret.
  Man siger vi har ytringsfrihed, jae når man er blevet pensionist kan man udtale sig, men så længe man er ansat har man ingen. Vi fik da at vide, da jeg arbejdede, fra kommunen: Siger du noget skal jeg love dig for, det får konsekvenser.
  Det drejede sig om mennesker på et plejehjem, der blev dårligt behandlet.
  Egentlig burde den slags ledere fyres, men bliver de det, nej. Ikke før pressen kommer med oplysninger, så kan det være nogle poltikere bliver lidt nervøse.

  Nej, jeg kender ingen gode plejehjem, som jo heller ikke hedder plejehjem mere. "Kært barn har mange navne"
  Som Leonine frygter jeg at havne sådan et sted.
 • Kære Billedgalleri.
  Jeg kan forstå, du er pensioneret fra et job på en kommunal institution. Og der var jo arbejdsløshed tidligere, så man havde ikke råd til at miste sit job.
  Den kommunale leder den gang, der var rigtige plejehjem, var jo forstanderinde, og der var sygeplejerske og nattevagt. Det var da naturligt og nødvendigt. Hvordan kan vores menneskesyn dog have ændret sig så meget, at vi har tilladt så store ændringer.
  Det plejehjem, som jeg kendte, havde f.eks. julestue hvert år, hvor man solgte de ting, som beboerne havde nørklet med i årets løb. Der var sammenkomst med underholdning en gang i mellem i en dejlig samlingsstue, hvor beboerne godt nok sad og hang af, men de nød at høre den lokale harmonikaspiller f.eks. Jeg var frivillig hjælper af og til, pårørende kom med lagkager.
  Det var da noget, jeg gerne ville medvirke til at kunne fortsætte til jeg selv en gang kunne få brug for det. Vi byggede Danmark op, indtil alt pludselig skulle privatiseres. Og udliciteres. Herren hjælpe os.
  Hvordan er det dog kommet der til. Jo, man indoktrinerede byrådsmedlemmer på den kommunale højskole, langsomt hen ad vejen. I stedet for at bruge sin sunde fornuft, faldt de for kønne ord om Maren i Kæret og hendes værdighed. Hun skulle ligestilles med alle andre i eget hjem, selv ordne sin økonomi og betale husleje, vask og meget mere. Og ikke have det fastsatte lommepengebeløb. Idag har hun så ingen overskud overhovedet, maden er dyr som alt det andet. Og de bliver låst inde for natten, med ble på.
  Jeg kan ikke se værdigheden. Godaw do.
Log in eller Registrér for at kommentere.