Hjem Ældre Åben debat for modne mænd og kvinder

Er hypnose farligt?

http://www.kentaurnet.dk/o-482/Dét opslåede ord
Hypnose Betydning
(Græsk) Hypnose er de forskellige processer, hvorved et menneske ved hjælp af sin vilje og særlige teknikker er i stand til at hensætte et andet menneske i en slags hypnotisk trance. Det kan enten ske frivilligt i forbindelse med behandling eller ufrivilligt, hvis det er en person der er særlig indtryksmodtagelig for hypnose og har en svag vilje. I denne tilstand, der som oftest tillades af klienten, kan hypnotisøren indplante tankeformer i klientens ubevidste, som får klienten til at ændre adfærd.

Den esoteriske lære vil normalt vende sig i mod hypnose, da det strider i mod det esoteriske princip om, at man aldrig bør lade andre mennesker eller væsener gribe ind i sin bevidsthed, uden at man er ved fuld bevidsthed hele tiden. Alle former for trance, hypnose eller suggestive bevidsthedstilstande, hvor der er bevidsthedstab i form af en sløv, sløret og diffus opmærksomhed frarådes konsekvent, da den indre sjæl netop søger at skærpe og udvide sin bevidsthed.

Det, der normalt rent teknisk sker ved hypnose, er, at hypnotisøren fører en bestemt tankeform ind i klientens ubevidste, mens klienten befinder sig i en modtagelig hypnotisk og sløret bevidsthedstilstand. Det sker ved at gentage den samme sætning igen og igen (mantrisk magi): ”Du kan nemt holde op med at ryge” ”Du kan nemt holde op med at ryge” ”Du kan nemt holde op med at ryge” osv. Det, der er farligt ved denne type hypnotisk suggestion er, at enhver tankeform som hypnotisøren indsætter i klientens ubevidste er forbundet med en magnetisk tråd til hypnotisørens bevidsthed.

Man har med andre ord lukket op for at hypnotisøren har friere adgang til sit ubevidste end han ellers ville have. Også når man ikke ligger på briksen. Den internaliserede tankeform vil nemlig altid være forbundet til hypnotisørens sind - lige som med alle andre typer af tankeformer vi udsender. Men problemet er, at i hypnosen er vi i en sløvet tilstand, hvor tankeformen glider ind uden om vores normale forsvarsmekanismer. Derfor virker hypnose.

Forbindelsen mellem tænker og tankeformen virker i kraft af en såkaldt magnetisk tråd, der forbinder skaberen af tankeformen med tankeformens virkninger. Det er bl.a. den måde, at karmaloven virker. For enhver effekt en tankeform har på sine omgivelser giver karmiske konsekvenser gode såvel som dårlige for skaberen. Det er på den måde muligt at få et hypnotiseret menneske med en svag vilje til at gøre hvad hypnotisøren ønsker, også selv om det strider mod hans normale adfærd. Hvis hypnotisøren kan skabe en tilstrækkelig stærk viljesmættet tankeform, så vil den glide ind i det ubevidste sammen med alle de andre tankeformer, som klienten selv har internaliseret fra sine omgivelser via opvæksten. Den tankeform vil kræve sig gentaget, hvilket resulterer i en bestemt adfærd. Et godt eksempel er netop hypnotisørens evne til at få folk til at opføre sig latterligt under hypnose (fx i shows), noget de ikke ville gøre under normale omstændigheder, da de skamfyldte tankeformer i klientens ubevidste normalt ville afholde vedkommende fra den adfærd.

At påvirke mennesker ved hjælp af budskaber (tankeformer), der gentages igen og igen er ikke kun noget hypnotisøren anvender. Det er en teknik som også anvendes af reklameindustrien i vid udstrækning. En diktator eller en magtfuld leder kan ved hjælp af sine stærke tankeformer påvirke en gruppe af mennesker med en svag vilje, til at følge sine påbud. Det ses mange steder i verden. Man behøver altså ikke nødvendigvis sætte folk i en hypnotisk suggestiv tilstand for at påvirke dem til det gode såvel som det onde.

Hvis hypnosen ikke anvendes til et positivt formål, falder handlingen ind under sort magi. Hypnose kan ifølge teosofferne være farlig, både fysisk og moralsk, idet den fysisk set påvirker nerveæteren og de nerver, der kontrollerer blodets cirkulation i hårkar-nettet. Og moralsk set bringes den hypnotiseredes vilje ind under hypnotisørens, og det kan have farlige følger, hvis hypnotisøren ikke befinder sig på et meget højt moralsk niveau.

At blive bragt ind under et andet menneskes vilje, vil sige at man har internaliseret et andet menneskes tanke, der er ladet med en bestemt intention. Denne ladning er viljeskraft eller ren livsenergi, som følger den retning som tankeformen dikterer.
Jamen kan hypnose ikke være OK til rygeafvænning og som middel til at slippe af med fobier? Ikke hvis man ser esoterisk på sagen. Der er flere problemer med den slags hypnose. Den vigtigste er, at man ikke selv overvinder sine problemer, ved hjælp af sin egen sjæl og bevidsthed og eventuelt med støtte fra en terapeut.

Kun den udvikling – om det er rygeafvænning, healing af fobier mv. – der er baseret på 1. Bevidsthedens erkendelse og altså indsigt i en given problemstilling. 2. Forløsning af de ophobede energier og følelser i fobien eller begæret. 3. Samt et selvstændigt valg om at ændre adfærd er reel udvikling. Den giver sjælen mulighed for at drage de nødvendige lektier af de problemer den løser. Et hypnotisk indgreb er et forsøg på at fikse en problemstilling med et snuptag, men det fratager sjælen vigtige udviklingsmuligheder, som den har behov for at lære gennem.
«1

Kommentarer

 • Der var ikke plads til flere ord i trådstart, men jeg så Praxis i aftes, hvor de havde taget nogen forsøgspersoner ind til hypnose.

  Jeg tror det kan være farligt at ændre noget i vores hjerner, og det viste en scanning jo, at det var det der skete...

  Især er det farligt, at få overført hypnotisørens tanker, han kan jo have os i sin hule hånd, som en anden klat ler.

  Det er så min mening :)
 • Hej Tulle.

  Hypnose er egentlig noget underligt noget.

  Jeg ville aldrig selv gå i den form for behandling.

  Frivilligt at underkaste sig et helt fremmed menneskes vilje?

  Om det er direkte farligt ved jeg ikke, men måske!
 • Hej Leonine
  Jeg syntes citatet fra linket, bekræfter at det kan være farligt.
  Det er jo en slags hjernevask.

  Og man er jo i en andens magt, helt forsvarsløs.
 • Nope det er det ikke, jeg studere det selv og jeg garentere det er 100 procent sikkert. :)

  KC
 • I starten af forige århunrede kom elektrisiteten,, der var mange der var skeptiske over for denne nymodens ting, det var jo noget nyt, uha da, der gik drabelige historier om dette nymodens uvæsen. men forestil dig idag at skulle undværer el.????? sådan er det også med hypnose, der er IKKE nogen bevis for at det er farligt, det er nok mere farligt at gå sammen med en gammel tante der vil bilde dig ind at jorden er flad. akkupunktur var vi jo også skeptiske over for i starten. men herre gud. de der kinesere har jo brugt det i 3000 år, så skulle det da værer mærkeligt at det ikke virkede på os lyshårede nordboer. ak ja ak ja. de nymodens ting.
 • Hej hej :)

  Hypnose er ganske rigtigt totalt ufarligt. Det er så ufarligt at det faktisk til tider er penge lige ud ad vinduet at gå til en hypnoterapeutisk behandling - jeg forklarer hvorfor:

  Hvis du skal behandles af en hypnoterapeut / "hypnotisør", så er der ét must - du skal selv have lyst til "at ændre dig", eller er en hypnoterapeut ude af stand til at gøre noget. Det samme gælder også de hypnotisører vi ser i TV - der kan ikke manipuleres med en hjerne, uden at personen er indforstået med det. Jeg har været hos flere forskellige hypnoterapeuter, og for det meste virker det vi har forsøgt. Dog er der et område hvor jeg har mistet en del penge, og det er på at få mig til at stoppe med at ryge. Jeg ved godt, det er sundere at lade være, men jeg har ikke lyst til at stoppe - derfor har hypnotisørerne heller ikke kunnet fjerne denne ene lille bagatel fra min hjerne.

  Hypnoterapi er ikke farligt, da man altid selv har valget. En person med et svagt sind, f.eks. med lavt selvværd eller lignende, kan måske nemmere overbevises om, at de skal lade sig kontrollere, men uanset hvad man bliver hypnotiseret til at gøre - at se Livvagterne hver søndag, at vaske op frivilligt efter aftensmaden eller at springe rundt i indre København som en chimpanse - så har men selv sagt mentalt "Ja" til legen.

  Under hypnoterapi kan man også selv afbryde - det er ikke altid lige godt, da man ofte arbejder med nogle tanker, som vi ikke er mærkede af til dagligt, men de vil pludseligt være meget tætte på, og dermed skræmmende og ubehageligt.

  Diskussionen handler om, om hypnose er farligt. Først skal vi vel have defineret farligt. Sundhedsskadeligt? Nej, det er det i hvert fald ikke - jeg fristes til at sige tvært imod. Er det farligt at være nysgerrig og udforske nye terapiformer? Er det farligt at tage imod frem for at begrænse sig selv? Er det farligt at udvide sin horisont? I så fald, så lever jeg gerne "på kanten".

  God fornøjelse og glædelig forår.
 • hej Hamster59,

  Og så er der alle de opfindelser, der skulle være noget så fantastiske og på det nærmeste redde menneskeheden, og senere har man så fundet ud af, hvor farlige de i grunden var. Bare for at nævne et par få eksempler: DDT, Radarstråler, asbest, ptatalater (eller hvordan det nu staves)....listen er lang.

  Det nye - mobiltelefonen, ja det varer nogle år endnu inden man egentlig ved, hvor farligt det er at have sådan en ved øret mere eller mindre konstant; det er meget muligt, det ikke er, men det kan også være en bombe under os - det ved vi ikke. Alle mulige og umulige undersøgelser har jo faktisk hvert sit resultat.

  En naturlig skepsis er nu ikke så usund endda.

  For at komme tilbage til emnet: Jo, jeg tror også at nogle former for hypnose ikke er af det gode, de kan være farlige og manipulerende, men andre former kan være direkte helbredende.
 • Ansoren1Ansoren1
  Redigeret 17 august, 2020, 13:03
  Jeg har gode erfaringer og tilbagemeldinger fra mine klienter i min daglige praksis, med hensyn til bedring af lavt selvværd, rygestop, flyskræk, angst, depression m.m.

  Læs mere:

  [Link fjernet af redaktionen]
 • Jeg har i mit terapiforløb været i hypnose næsten 100 gange på ca. 4 år. Den behandlingsform har reddet mit liv - helt bogstaveligt. Bl.a. blev jeg på tre sessioner helbredt for 33 års Hortons Hovedpine. En lidelse der er invaliderende og som lægerne mener er uhelbredelig.

  Hypnose er i bund og grund bare en meget stærk afslappet tilstand - både fysisk og psykisk - hvor man fokuserer indad i stedet for udad. Det er ikke farligt. Men det kan opleves farligt, hvis man ubevidst gemmer på nogle ting, som man ikke har lyst til at kigge nærmere på og blive bevist om.
  Desuden så kender alle mennesker til det at falde i staver f.eks. Det er faktisk også en trancetilstand - ikke så forskellig fra hypnose. Under hypnose gør man det bare bevidst og kontrolleret. Derfor siger man faktisk også, at al hypnose er selvhypnose. Man kan ikke hypnotiseres uden selv at være aktivt medvirkende.

  I en trancetilstand er sindet mere modtageligt for informationer. Det betyder ikke, at sindet tager imod hvilke som helst informationer. Som det står beskrevet i et andet svar, kan man ikke hypnotiseres til noget, man ikke selv kan stå inde for rent moralsk eller på andre måder. Terapeuten giver så at sige et tilbud om en anden måde at forholde sig til en given problematik på - og det tilbud kan man så sige ja tak eller nej tak til. Opfattes det positivt som en mulig løsning på problemet, vil det ubevidste sind tage imod tilbudet og begynde at kunne løse problemet.

  Min terapuet har under hypnose nogle få gange foreslået mig en indfaldsvinkel til nogle ting, som jeg ikke har føltes rigtigt for mig. Ergo har mit sind ikke taget imod dem. Omvendt har mit sind været meget modtageligt og taknemmelig overfor de forslag, der har været i overensstemmelse med mine egne dybeste følelser og overbevisninger.

  Så min oplevelse og holdning til hypnose er, at det for nogle mennesker kan være en fantastisk behandlingsform. Jeg tror ikke et sekund på, at den kan være farlig. Oplever man den som farlig, vil man simpelthen blokere og vil ikke komme i hypnose. Men jeg tror heller ikke, at det vil være en god behandlingsform for alle, for man kommer dybt i kontakt med sin underbevidsthed og det er ikke alle, der har lyst til det eller måske vil have gavn af det.

  Det er helt i modstrid med min oplevelse, det der står sidst i Trådstarters tekst: 'Et hypnotisk indgreb er et forsøg på at fikse en problemstilling med et snuptag, men det fratager sjælen vigtige udviklingsmuligheder, som den har behov for at lære gennem'.
  Præcist det modsatte har været min oplevelse. Man 'fikser' ikke bare et problem i et snuptag under hypnose - men det går givetvis hurtigere end med tradionel samtaleterapi. Min sjæl har bestemt ikke fået frataget sine udviklingsmuligheder gennem den hypnotiske behandling - tværtimod har jeg udviklet mig så utroligt og jeg har lært så meget p.g.a. behandlingen. Faktisk er jeg kommet i kontakt med min sjæl p.g.a. hypnosen. Mindre p.g.a. det min terapuet har sagt til mig end selve den omstændighed, at jeg har fået åbnet for min underbevidsthed, der selv indeholder alle svarene.

  Jeg har forøvrigt lige bestilt en bog om hypnose. Den er skrevet af en læge, der har brugt hypnosen i rigtigt mange år. Er spændt på at læse den.
  http://www.psykeogsjael.dk/webapp/wcs/s ... ctId=36392

  Man må formode, at en læge næppe ville vælge at bruge hypnose og endda gennem mange år, hvis noget som helst talte for, at det skulle være farligt.


  Hilsen Helene
 • Helene skrev :

  "Min terapuet har under hypnose nogle få gange foreslået mig en indfaldsvinkel til nogle ting, som jeg ikke har føltes rigtigt for mig. Ergo har mit sind ikke taget imod dem. Omvendt har mit sind været meget modtageligt og taknemmelig overfor de forslag, der har været i overensstemmelse med mine egne dybeste følelser og overbevisninger. "

  Citat slut

  Jeg tror det var i sidste uge, jeg så en TV-udsendelse om hypnose.

  Der blev gjort forsøg med de mest ærlige personer, der aldrig ville kunne finde på, at stjæle så meget som en slikpind i et supermarked.

  Men hypnotisøren fik dem altså til at "begå bankrøverier" med en ladt pistol, og de skød også - op i luften, som de fik besked på at gøre - såå.. :-/

  TILFØJELSE:

  Jeg fandt det her http://presse.dr.dk/presse/article.asp?articleid=25875

  Er det muligt, at et ganske almindeligt menneske ved hjælp af hypnose kan forvandles til en forbryder? Og kan hypnose bruges som metode i det virkelige liv, hvor unge terrorister sprænger sig selv og andre i luften?

  Eksperimentet, som gennemføres i ”Forbrydelse under hypnose”, tyder på, at det udmærket kan være tilfældet.

  – Det ser ud til, at man ved hjælp af hypnose kan snyde den ”spærremekanisme”, der er indbygget i de fleste af os, siger Poul Martinsen. Han og Keld Klüwer har ladet sig inspirere af sagen om de såkaldte hypnosemord, en af efterkrigstidens mest opsigtsvækkende kriminalsager.

  Citat slut
Log in eller Registrér for at kommentere.