Netdoktor.dk - Danmarks uafhængige leksikon om sygdomme
Indstillinger

Blodtryksmedicin

Jeg har i mange år fået Losartan kalium mod forhøjet blodtryk…50mg om morgenen og 50 mg om aftenen.
Da mine kalium tal er meget høje, vil jeg helst undgå kalium. Kan man få Losartan uden kalium?
Derudover har jeg læst at at tilsætningsstofferne som indeholder hydrochlorthiazid ved længere tids brug kan
fremkalde hudkræft.
Har talt med apoteket som ikke vidste noget om stofferne.
Jeg mener at have læst, at Sundhedsstyrelsen har oplyst lægerne desangående.
Er der nogen som i dette dejlige Forum kan oplyse mig om dette eller hvor jeg skal rette henvendelse.
Håber kameliadamen læser dette, hun er guld værd i dette Forum.

Log in eller Registrér for at kommentere.