Netdoktor.dk - Danmarks uafhængige leksikon om sygdomme
Indstillinger

Når kroniske smerter bliver til en psykisk diagnose FUNKTIONELLE LIDELSER

Jeg har i dag opgivet det danske sundhedssystem.
Grungen til dette er jeg nu har kæmpet i snart 7 år for at få anerkendt mine smerter i ryggen som reelle smerter, og ikke bare smerter jeg tænker mig til.
Den sidste kontakt med sundhedssystemet endte med samme udmelding.
FUNKTIONELLE LIDELSER.

Har siden 2012 haft kroniske smerter i ryggen og nakken. Var så uheldig at få en arbejdsskade i min venstre fod i 2017, hvilket førte til varige smerter i foden og gør at jeg skal gå med en krykkestok. Derfor får jeg så stærke smerter i ryg og nakke, samt er der tilkommet spændingshovedpine og svimmelhed.

citeret ordret fra neurologen.
"Alle de smerter du angiver at have, er ikke reelle smerter, det er noget der sider mellem ørerene, fordi du tænker for meget på dine smerter som du ikke har, mit bedste råd er at kontakte en psykolog, som vil kunne hjælpe dig."

Erklæringen til jobcenteret har han skrevet.
"PT. forestiller sige at have smerter, hvilket vi ikke har kunne bevise, hans diagnose er funktionelle lidelser, da der ikke er noget at se på alle hans undersøgelser. afsluttes herfra og der anbefales en psykolog."

Min egen læge er dog heldigvis af en lidt anden mening og han skriver i sin erklæring til jobcenteret.
"selv om vi ikke har kunne bevise noget, fremstår PT. med reelle kroniske smerter, som bevirker at hans funktionsniveau er betydende nedsat. Der er umiddelbart ingen behandlingstilbud, og fremtiden er derfor usikker. aktuelt ville han ikke kunne varetage et fuldtidsarbejde, og det er uvis hvilke type arbejde han ville kunne varetage, selv med nedsat tid"

Jeg har besluttet at 2019, bliver året hvor jeg opgiver min kamp, og lader mine smerter og problemer gå sin gang.
Jeg vil bare følge efter hvad jobcenteret og læge beslutter, uden at stille spørgsmålstegn ved nogle af deres beslutninger.
Jeg vil i stedet bruge alt min tid på min familie og børn, så længe jeg nu kan, da jeg er helt overbevist om at mine smerter ikke bliver mindre. Jeg har de sidste år, brugt meget tid på undersøgelser, behandlinger, og ikke mindst kampen om at blive taget alvorligt på jobcenteret, MEN NU ER DET SLUT JEG GIDER IKKE MERE.

Kommentarer

 • Indstillinger

  Vedlægger lige en kort beskrivelse af mit forløb.
  MR af col cervicalls u k. 17.09.2012.

  MR columna crevicalis, tidligere opereret for cervikal prolaps 2010.
  Undersøgelsen viser følger efter colward-operation af C5/C6 og C6/C7, ingen tegn på faktur eller luksation. Ingen tegn på påvirkning af spinalkanalen hverken fra de opereret disci eller andre steder fra. Ingen tegn på prolaps eller stenose, ingen medullopati.
  Diagnose: følger efter Cloward C5/C6 og C6/C7.

  08.02.2013 Udtagelse nerulog
  Pt. har fået foretaget MR-skanning på i sept. 2012
  og denne viser følger efter operation samt cages på C5/C6 og
  C6/C7. Medulla er velkalibreret og uden signalforandringer.
  Man kan få indtryk af, at der stadig er snævre rodkanaler sv. t.
  C5/C6 og C6/C7 i fht. de andre niveauer.
  Der ses slidgigtforandringer og modicforandringer i knoglerne
  corpus C6/C7.
  CT-scannig af columna crevicalis fra C4/C5 til og med C7/TH1. 30.04.2013
  Beskrivelse.
  Scanningen viser uden tidligere til sammenligning. Følger efter operation med cage i niveau C5/C6 og C6/C7. Der ses dorsale impression af den nederste dækplade af C6.
  Niveau C4/C5, Ses ingen ossøse randudbygninger, velkalibreret neuroforamen og spinalkanal.
  Niveau C5/C6, ses velbeliggende cage. Der er uncovertebral arthose bilateralt samt lette dorsale spondylofytter på den øverste dækplade af C6, medføre at neuroforamen er bilateral i kaudale områder er ossøst noget afsmalnet. Ingen spinalkanalstenose ossøst.
  Niveau C6/C7, ses velbeliggende cage.der er ve. Sidig foraminær stenose, på grund af uncovertebral arthose, hø side ligeledes let uncovertebral arthose, dog ikke så udtalt som ve. Side. Der er dorsale spondylofytter, dog velkalibreret spinalkanal.
  Niveau C7/TH1, ses normale forhold.
  RD: følger efter interkorporal dese med cage C5/C6 og C6/C7.
  Bilateralt afsmalnet neuroforamen niveau C5/C6, og ve sidig foraminær stenose C6/C7.
  Afsmalnet neuroforamen hø. Sidig C6/C7
  14.05.2013 Udtagelse nerulog
  CT-skanning af columna cervicalis.
  Denne viser, at der er lidt rodkanalstenose svarende til C5/C6 og
  C6/C7 på venstre side.
  13.06.2013 Udtagelse nerulog
  Der er nu kommet svar på EMG. Denne viser, affektion af venstre nervus ulnaris svarende til albueregionen. Jeg har
  informeret patienten om, at han har lette slidsgigsforanderinger i
  nakken, og dem skal man ikke gøre noget ved.
  08.08.2013 Udtagelse nerulog
  Objektivt findes der ikke karakteristiske fund for n. ulnaris
  kompressionssyndrom, om end der neurofysiologisk er fundet tegn på
  dette. Jeg er dog ret sikker på, at en evt. dekompression af n.
  ulnaris ved albuen ikke vil føre til nogen større bedring i det
  samlede symptombillede, som formentlig har mere at gøre med en
  nakkelidelse.
  06.11.2013 Udtagelse nerulog
  MR af columna cervikalis. MR
  scanning viser ingen sikre forandringer sammenlignet med for 1 år
  siden. Randudbygninger fra C5-C7. Ingen signalforandringer i
  medulla og ingen tegn til prolapser.
  Tilføjelse
  Ovenstående mand velkendt hos Jer med cervikalt artrose
  forandringer, bedes
  indkaldt til vurdering, ikke så meget om der er kirurgisk
  behandlingstilbud, men mere om den foranstaltede terapi.

  MR- scanning af columna lumbalis: 10.12.2013
  Beskrivelse.
  I det væsnetlige normal højde på alle disci. Spinalkanalen noget trang i distale columna lumbalis pga. Korte pedikelrøder. Ingen prolaps eller anden påvirkning af spinalkanalen. Alle rodkanaler er frie bilateralt. Distale medulla spinalis er normal, nedre columna thorcalis er undersøgt op til og med TH11.
  Konklusion: ingen prolaps eller spinalstenose.
  MR-scanning af columna cervicalis uden kontrast: 06.11.2013.
  Sammenlignet med opt fra d. 11.17.2012 og d. 30.04.2013, viser ingen nytilkomne forandringer, således seq. Efter lidl. Operationn på niveau C5/C6 og C6/C7, og der er forsat ingen medullære signalændringer eller tegn på spinalstenose. Dog er der indtryg af på de 2 niveauer er reduceret plads i rodkanalerne med grad af ossøs randudbygning og indtryk af grad af mulig arvævsdannelse med venstresidig overvægt.
  Konklusion:
  Ingen tilkomne forandringer, men indtryk af reduceret plads i specielt venstresidige rodkanaler C5/C6 og C6/C7.
  22.11.2013 Udtagelse nerulog
  Udskrevet 06.11.2013 fra N10A, hvor man henviste til videre
  opfølgning i rygkirurgisk regi. Der var foretaget MR af col. cerv.
  der viste tegn til indsnævrede pladsforhold i ve. rodkanal sv.t.
  C5/C6 og C6/C7.
  14.01.2014 Udtagelse nerulog
  Jeg har set patientens MR-skanning af columna cervicalis og
  columna lumbalis, som han har fået foretaget i henholdsvis i
  november og december måned 2013. Udover meget degenerative
  forandringer er der ikke noget yderligere. Patienten har en
  lettere form for discus degeneration på de nederste 3 disci i
  lænden. Men der er stadigvæk bevaret vandsignal.
  14.01.2014 Udtagelse nerulog

  Jeg har nu set de skanninger, som du fik foretaget af din nakke og
  ryg i henholdsvis november/december måned .
  Disse ser meget pæne ud. Du har meget lette
  slidgigsforandringer, men ikke noget som vi kan gøre noget ved
  kirurgisk.
  MR- scanning af columna lumbalis med i.v. kontrast: 29.10.2014.
  Beskrivelse.
  Viser sammenlignet med optagelserne fra d. 10.12.13, ingen sikre ændringer. Således ses ingen tilkomne hæmatomer eller blødninger, hverken intraspinalt eller udenfor svarende til paravertebralmuskulaturen i ryggen.
  I øvrigt ses der, ligesom tidligere, et hyperintenst signal på den T1-vægtede sekvens svarende til det ene filament i cauda equina, foreneligt med et medfødt lipom. Man har også indtryk af generalt mindre pladsforhold i spinalkanalen i nederste tre nederste niveauer, forårsaget af korte pedikler. Regelrette spinalstenoser foreligger dog ikke i disse niveauer.
  Der er i øvrigt upåfaldende signalforhold svarende til comus medullaris.
  Konklusion:
  Ingen blødninger eller ansamlinger påvist.
  Medfødt lipom svarende til det ene filament i cauda equina.
  Indtryk af medfødt relativt korte lumbale pedikler i de tre nederste lumbale niveauer med deraf følgende relativt mindre pladsforhold i spinalkanalen end vanligt. Regelret spinalstenose foreligger dog ikke.
  05.11.2014 Udtagelse nerulog
  Der er ikke tegn til infektion eller blødning hverken i eller uden
  for spinalkanalen, der hvor du har fået foretaget din
  lumbalpunktur. Som tilfældigt fund finder man på en af dine nerver
  i ryggen en lille fedtknude, som giver anledning til en smule
  mindre pladsforhold i spinalkanalen, men fundet har ingen
  betydning for dine symptomer.
  MR-scanning med i.v. kontrast 08.06.2018.
  Sammenlignet med MR-scanning fra d. 06.11.2013 af columna cervicalis ses stationært sequelae efter operation i niveau C5-C7. Der er reduceret plads til neuroforamen på disse niveauer samt niveau C4/C5 med betydende udseende forsnævringer specielt på venstre side. Der er ingen impressioner i medulla.
  Lumbalt ses sammenlignet med den 29.10.2014 ses der ingen signalændringer i medulla totalis. Lumbalt er der tilkommet en descenderende prolapsdannelse på L5/S1-niveauer og måler godt 1 cm i kraniokaudal udstrækning. Der er reduktion af pladsen i spinalkanalen på niveauet ned til godt ca. 6 mm over impression i durasækken. Der er ikke påvist betydende udseende forsnævringer af neuroforamen. Efter kontrast ses der igen patologiske opladninger svarende til medulla totalis.
  08.06.2018 Udtagelse nerulog
  Ikke tegn på neurologisk CNS sygdom såvel klinisk som paraklinisk. Der er med stor sandsynlighed tale om et funktionstab af anden årsag, evt. belastningstilstand/funktionel tilstand, da han har dissociative sympt. Dette var også konklusionen i 2013-2014. MR cerebrum i.a. CSF er i.a. telemetri i.a. Biokemi er i.a. Pt. informeret om at funktionstabet ikke skyldes en CNS sygdom, men mest sandsynligt en stresstilstand/funktionel tilstand/psykologisk tilstand.

Log in eller Registrér for at kommentere.