Netdoktor.dk - Danmarks uafhængige leksikon om sygdomme
Indstillinger

Kommuner prøver at slip' for støttebetaling til hjælpemidler

Nu er det ikke alle steder, at vi tager os for lidt af de ældre. Men jeg oplever dog flere gange, at kommuner ikke vil hjælpe ældre mennesker med gang besvær.

Det hele kommer til at handle om penge og hvor der kan spares.

Selvom der i 2010 blev vedtaget, at El-scootere skal betragtes som et hjælpemiddel for sværtgående, så vælger flere kommuner stadig at overse den kendsgerning, at det skal betragtes som et hjælpemiddel til de mennesker, som har svært ved at komme ud pga. handicap eller alderdom.
De antaster det som en fritidsbetonet aktivitet og dermed en forbrugsgode, hvilket er helt forkert og uacceptabelt.

Hvordan kan det tillades.?

Der har været flere sager omkring dette, hvor kommuner prøver at slippe udenom den halve betaling. Jf. Serviceloven §112(kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... ?id=181829), så skal el-scootere betragtes og bevilget som et hjælpemiddel.

Dog er det ikke alle som tager den så langt som i retten, hvilket også er utroligt er nødvendigt i flere tilfælde.

Jeg mener, at El-scootere(Kilde: https://bek-elscooter.dk/p/nye-el-scootere) er et hjælpemiddel til at komme rundt. Men en anden ting er, at de er med til at forbedre livskvaliteten hos pågældende. De kan komme ud i naturen og få noget luft og lys. Det er bare en livskilde som man ikke må tage forgivet.

Hvad mener i?

Går kommunerne for langt, når de prøver at spare på disse ressourser? Eller skal de gribe mere ind, så svagtgående får de rette muligheder for at leve deres liv ligsom andre?
Log in eller Registrér for at kommentere.