Hjem Øvrige debatter Forslag og kommentarer

Perikon Lidt info

Redigeret 28 februar, 2015, 03:49 i Forslag og kommentarer
Vil kun her dele mine erfaringer, så dette ER IKKE en ” SÅDAN SKAL DU GØRE GUIDE”, men blot som en forklaring af fakta og så kan man (MÅSKE) selv drage sine egne erfaringer. Mine er dyrt købte igennem et langt liv med depression og har stort set været på ALT medicin. Både af de anerkendte og de alternative af slagsen. Der er mange faldgrubber og specielt når man selv tager medicin og styrer dosis SKAL MAN VÆRE VARSOM og vide lidt om det.

Vigtigst er, at HVIS man vil kaste sig ud i forsøget med naturmedicin, SÅ SKAL MAN VÆRE TÅLMODIG. Enhver ændring træder først ind MANGE UGER efter dosis er ændret (alt fra 2 -10 uger fra dosisændring) OG DEN SAMME DOSIS SKAL derfor tages i et længere stykke tid førhen en sikker virkning kan konkluderes eller afvises.

Og så kan det derudover være utroligt svært….Eller for nu at sige det som det er UMULIGT, at adskille naturlig variation i humør og sindstilstand med virkning af medicinen man nu tager. Dette årsagen til mange fejlmedicinerer sig selv, da de ændrer dosis konstant og derved ALDRIG NOGEN SINDE opnår terapeutisk effekt.

Har man et humør, der svinger op og ned i lange eller korte perioder af ukendt varighed (=ikke unormalt i en depressiv tilstand), så kan man KONSTANT tænke, at nu sætter jeg medicin dosis op eller ned og derved aldrig nogensinde finde ”den rette” dosis.

Desværre er virkningen af Perikon lige som med alle andre typer af ”lykkepiller”. SSRI, SNRI, Tricykliske, MAO og andre:

Der findes KUN den rette dosis. Alt under er totalt virkningsløst og alt over er forværrende.

Dette gør det uhyggeligt svært at ramme Også fordi det er MEGET individuelt fra person til person hvad ”rette mængde” er. Jeg ved det ikke og vil IKKE RÅDE NOGEN TIL NOGET 

Bedste råd må være at fastlægge en dosis og holde sig til den i en længere periode. Startdosis er vigtig – Se min vejledning herunder med vigtige faktorer for Perikon/st, Johns Wort.

Hvis du starter på en for lav dosis, skal du måske igennem mange ugers behandling og øgning førhen det virker, men sådan er det blot. Derimod starter du for højt og øger efter nogle uger, risikerer du aldrig nogen sinde at finde den terapeutiske virkning……..

Og igen er Perikon direkte sammenlignelige med de etablerede ”lykkepillers” virknings profiler.

Der er så absolut INGEN psykisk STRAKS effekt. Der KAN være bivirkninger, der indsætter hurtigt, men den terapeutiske effekt indtræder først efter adskilige ugers behandling. Det er IKKE som at tage en beroligende pille, hvor virkningen indtræder og umiddelbart forplanter sig i systemet (og er hurtigt aftager igen).

Typisk mærker patienten ingen lindring førhen mange uger inde i processen, Faktisk vil ens omgivelser egentligt opdage de små forskelle i ens væremåde og adfærd FØRHEN man selv registrer noget som helst eller føler nogen form for lindring eller bedring.

Og hvad er så den rigtige dosis? Tjaa. Den der virker. Det er individuelt og meget forskelligt fra person til person. En har fuld virkning af en pille mens den næste skal have 5.

Her lidt fakta:

Perikon eller St Johns Wort Indeholder:

Extrat fra Perikon planten (Prikbladet Perikon. Hypericum….Mængden af dette er et udtryk for hvor meget plante indhold der er men IKKE FOR MÆGDEN AF AKTIVT STOF(Hypericin)

Der kan være forskelle i hvor stort indhold der er af hypericin. Typisk er koncentrationen af hypericin 0,3% af plante ekstratmængden, men kan dog variere fra produkt til produkt i væsentlig grad….SÅ NÆRLÆS vare deklerationen og hvis ikke mængden af Hypericin er angivet, SÅ LAD VÆRE MED AT TAGE DET..Find et andet alternativ 

Som eksempel: Indeholder en pille med 300mg hypericum er der ca 1mg Hypericin i denne pille hvis koncentrationen er 0,3%

Anbefalet daglig dosis af hypericin er angivet som 1mg, men der er stor uenighed om den rigtige dosis. Typisk siges 1mg at være i underkanten men for nogen er det en virksom dosis. Alt over 4mg i langt de fleste tilfælde for meget.

Altså med en antagelse af 1-3 mg Hypericin er korrekt dosis, skal du tage mellem 300mg og 900mg plante extrat (=på forudsætning af koncentrationen er 0,3%).

Ked af hvis jeg forvirrer mere end jeg hjælper, men spørg gerne. Og husk at se hvad pillerne ellers indeholder af giftstoffor og fyldstoffer Der er andre indholds stoffer i Perikon, der også menes at have en vis effekt, så som altid er den simple forklaring måske ikke hele forklaringen.

Kommentarer

 • Hej Peter

  Jeg har læst din tekst igennem, og jeg vil da gerne bidrage med et par kommentarer på baggrund af mine erfaringer og det, jeg har læst om perikon i årenes løb.

  Jeg har med god virkning taget perikon gennem ca. 10 år. Jeg begyndte på perikon, fordi den psykiater, som jeg på daværende tidspunkt gik hos, ikke kunne hjælpe mig. Jeg havde på daværende tidspunkt lidt af gentagne, meget alvorlige depressioner. Jeg havde som ung oplevet en god virkning af de gammeldags tricykliske antidepressiver, men denne psykiater ville kun give mig medicin af typen SSRI, og de havde ingen virkning på mig. Et enkelt af dem, nemlig Seroxat, gjorde mig meget syg.

  Da jeg havde taget perikon i nøjagtig 4 uger, oplevede jeg en mærkbar og tydelig virkning. Ændringen fra syg til rask skete stort set fra den ene dag til den anden. Og det er jo temmelig meget i modstrid med, hvad du skriver. Så erfaringer med perikon kan altså være forskellige.

  Og ja, det er rigtigt, at der – i øvrigt ligesom ved de lægeordinerede antidepressiver – skal gå nogle uger, før en positiv virkning kan forventes. Men om der skal gå MANGE uger, som du skriver, tror jeg ikke på.

  Hvis man vil afprøve perikon, vil jeg mene, at en bestemt dosis bør afprøves i en periode på 5-6 uger. Er der ikke kommet en bedring i løbet af disse 5-6 uger, er dosis måske forkert, eller også har man ingen gavn af perikon. At vente op til 10 uger er for længe, tror jeg.

  Jeg vil give dig fuldkommen ret, når du skriver, at det kan være svært at finde den rette dosis. Det er jo et faktum, at man står helt alene med doseringen, eftersom læger normalt ikke er villige til at hjælpe, eftersom perikon er naturmedicin.

  Jeg var åbenbart heldig i sin tid, fordi jeg ved et slumpetræf fandt den rigtige dosis i første omgang.

  Jeg kurerede altså denne alvorlige depression med perikon i løbet af 4 uger, men herefter blev jeg ved med at tage perikon forebyggende i ca. 10 år.

  Jeg tager det ikke mere, og årsagen er, at jeg ifølge lægerne er nødt til at tage noget andet medicin, som desværre ikke kan forenes med perikon.

  En vejledning om perikon må – efter min bedste overbevisning – også indeholde en advarsel om, at perikon desværre griber ind i mange slags medicins virkning, herunder også P-piller. Der sker ikke noget alvorligt ved denne indgriben i P-pillers virkning, men muligvis kan virkningen af P-pillerne blive en smule nedsat. Og man kan jo bare, mens man afprøver perikon, bruge kondom som ekstra sikkerhed.

  Men perikons indgriben i andre slags medicin kan være direkte farlig!

  Sådan som jeg har forstået det, så aner man ikke, hvilke dele af planten der virker, og heller ikke, hvilke signalstoffer den virker på. Jeg er ALDRIG stødt på påstande om, at det skulle være ét af indholdsstofferne, nemlig hypericin, der er det aktive stof, sådan som du skriver.

  Indholdsstoffet hypericin bruges alene til at vurdere perikon-ekstraktets styrke, sådan at man kan sammenligne forskellige perikon-produkter. Eftersom der er tale om en plante, der findes ude i naturen, vil den falde forskelligt ud, alt efter jordbund, regnmængde osv. Når man tørrer planten og laver den til ekstrakt, bruger man derfor indholdsstoffet til at standardisere efter.

  Så derfor har du fuldstændig ret, når du skriver, at man skal vide, hvor meget hyperin et perikonprodukt indeholder. Men det er − så vidt jeg er orienteret − udelukkende, fordi det er nødvendigt at kende styrken af produktet, for at man kan fastlægge sin dosis.

  På baggrund af mine egne erfaringer, dvs. god virkning af de tricykliske antidepressiver, perikon og Mirtazapin, som jeg tager for tiden, men ingen eller forværrende virkning af SSRI’er, vil jeg tro, at perikon blandt andet påvirker signalstoffet noradrenalin (ligesom de tricykliske og Mirtazapin). Det er en kendt sag inden for lægeverdenen, at de alvorlige depressioner ofte kræver en noradrenalin-påvirkning, for at en bedring kan opnås. Og der eksisterer faktisk en videnskabelig undersøgelse, der påviser, at perikon har en lige så god effekt som de tricykliske antidepressiver, som normalt kun bruges ved alvorlige depressioner.

  Men at perikon påvirker signalstoffet noradrenalin er kun en påstand fra min side – ikke noget, jeg ved fra videnskabelige undersøgelser.

  Mange hilsner

  Kameliadamen
 • Hej Kameliadamen!

  Tak for dit indlæg som jeg læste med stor interesse. Dejligt at høre du har haft god virkning af perikon. Vil gerne høre mere om hvor du er nu og også skrive lidt mere om mig selv.

  Nå ja kan da se det jeg har skrevet i hvert fald ikke er modtaget som jeg mente det. Så derfor en præcision. Vi er overhovdet ikke ret meget uenige. Om man skal vente 5 eller 10 uger inden man dropper ud kommer jo selvfølgeligt an på ens depressions grad og øvrige velbefindende. Det er jo sådan lidt svært at sige noget generelt om, men der kan sagtens gå længere tid end 5 uger inden virkningen indtræder.

  Men vil ikke komme ind på virksomme stoffer eller eventuelle interaktioner med andre lægemidler eller indvirkningen på hvilke signalstoffer/receptorer Perikon har. Mest fordi min mening så blot vil være endnu en i den lange række af forskelligartede udlægninger af en sandhed vi dybest set ikke rigtigt kender. Men ja mængden af hypericin er den bedste måde at dosere på. Bedst er det at finde piller, der er standardiseret til en vis mængde, så er man nogenlunde godt dækket. Men nu er reglerne med hensyn til naturmedicin stammet op, så det fremgår mere tydeligt hvad pillerne indeholder..GOD TING!!

  Men JA man skal være meget varsom med hvad man indtager sammen. Dette gælder både perikon og andre lægemidler. Nogen fungerer fint sammen. Andre ikke. Andre igen for nogen, men bestemt IKKE for andre, så denne del af siden er uhyre kompliceret. Har været forgiftet flere gange også af midler, der alle er ordineret og styret af læger, så det er altså en umulig opgave at garderer sig…
  Når jeg skriver der INGEN straks virkning er af Perikon eller andre antidepresive midler, skal det forstås præcis sådan som jeg skriver. Mener ikke det du skriver er i modstrid med det jeg skrev. Faktisk er det lige præcis det du beskriver jeg gerne vil sige, men kan så måske uddrage jeg ikke har været klar nok  Vi er meget enige….

  Der er ingen hurtigvirkende effekt af indtagelse af lykkepiller om det så er naturlægemidler eller den etablerede medicinske behandling af den antidepressive slags. Der er ingen gradvis forbedring. Enten er man i en depressiv periode eller også er man ikke. Der er ikke en smule bedring eller en tilstand af, at nu har jeg det lidt bedre. Altså det er heri den store faldgrubbe netop er ved en selvmedicinering med enhver antidepressiv behandlings medicin. Jeg ved mange tror 1 pille virker lidt, 2 piller virker dobbelt så godt og 10 ca ti gange så godt…..Logisk nok, men ingenlunde sådan det hænger sammen. Og jeg ved også mange tager piller i 2 uger og derefter dropper det fordi de sådan ikke rigtigt syntes der er bedring. Det er jo netop fordi det forholder sig som du har oplevet det. Du var bare heldig at ramme dosis 
  Du har helt ret: Bedringen kommer BANG som en kontakt, der bliver tændt….Pludseligt er der glæde og lyst. Pludseligt giver det mening, man er ikke forpint og sortseende…..Sådan er det at komme ud af depressionen om det så er fordi den går over af sig selv eller fordi medicinen virker.

  MEN stadig er det ikke en: Tag en pille, så er det overstået om en time effekt og derfor ikke en straks indsættende effekt - Som det er at tage en hovedpine pille hvorefter man ½ time efter gradvist kan mærke smerten aftager for derefter at forsvinde…..Med depression forholder det sig markant anderledes som du beskriver. Det FØLES som en enten eller og derfor måske en straks indsættende effekt. Men er det jo ikke efter 4 ugers behandling der ingen virkning har og så pludseligt fuld remmision…Hvis du havde stoppet efter 3. uge, havde du sikkert stadig været deprimeret og aldrig nogensinde have opdaget, at pillerne gjorde dig noget godt 

  Derfor kan der stadig godt være rent objektive tegn på bedring undervejs i medicin justeringen som andre kan se førhen den deprimerede kan mærke det selv. Ved godt det for den deprimerede er fuldstændigt ligegyldigt hvordan han eller hun fremstår, men der KAN være objektive tegn som fagfolk kan bruge i vurderingen af medicinens effekt og dosering…Dette uagtet om patienten så stadig er i en depressiv periode og ingen lindring føler.

  MEN faren er jo netop at man er hamrende utålmodig (med god grund for det er IKKE sjovt at have en depression uanset sværhedsgrad!!) og derfor kan 5 uger virke som en helt ulidelig lang tid at vente….Faktisk kan 5 minutter føles som noget lignende 5 år. Ikke rigtigt logisk, men sådan har nogen det. Har selv oplevet det og kunne blive stik tosset hvis nogen sagde jeg skulle vente 5 uger og se….5 UGER???Hvordan… Og i det tilfælde jeg selv havde skulle medicinere mig, havde jeg opgivet LANGT hurtigere end blot 3 uger.
 • Hej Peter

  O.k. Jeg forstår nu, hvorfor du skrev, som du gjorde.

  Når du skrev, at man skal være tålmodig og blive på den samme dosis i mange uger, inden man kan forvente en bedring, og at det kan være svært at adskille en naturlig variation i humør fra en egentlig bedring på grund af perikon, så forstår jeg nu, at dit ærinde var at slå fast, at man ikke skal forvente nogen straks-virkning, som f.eks. den, man får ved en beroligende pille af Stesolid-typen.

  Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at der findes mennesker, der tror, at antidepressive midler – hvad enten der er tale om lægeordinerede midler eller naturmedicin – har en straks-virkning. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at mennesker, der ikke har erfaring med depression, har mange forkerte eller urealistiske forestillinger om depression og antidepressive midler. Men folk, der selv kender problematikken indefra, ved godt den slags ting, tror jeg.

  Når jeg reagerede på det, du skrev, så var det, fordi jeg gerne ville fortælle om mine erfaringer, og fortælle, at der IKKE behøver at gå op til 10 uger, og at en bedring faktisk kan komme lige PLUDSELIG, således at det er meget nemt at se forskel på en i forvejen forekommende variation i ens tilstand og så en egentlig bedring, der skyldes perikon. Og mine erfaringer står jo ret meget i modsætning til det, du faktisk skrev!

  Du havde åbenbart ikke forventet at få indvendinger af den art, når dit ærinde var at slå fast, at perikon ikke har nogen straks-virkning!

  I øvrigt bliver jeg nødt til at kritisere din brug af ordet ”lykkepiller”. Der findes ikke lykkepiller, og jeg forstår ikke, hvorfor der er mennesker, der bliver ved med at bruge det ord. Jeg synes, at brugen af ordet ”lykkepiller” er med til at forplumre sagen.

  Som jeg plejer at sige: Antidepressive midler kan i bedste fald kurere en depression, akkurat ligesom antibiotika kan kurere en lungebetændelse. Man bliver selvfølgelig ikke automatisk lykkelig af at være kureret for lungebetændelse. Man bliver rask. På samme måde er der ikke nogen grund til at tro, at man bliver lykkelig af at komme af med sygdommen depression. Man bliver rask, og det er da heller ikke så lidt! Men lykkelig? Nej, man bliver selvfølgelig hverken mere eller mindre lykkelig, end man var, før man blev syg.

  Jeg har lige læst bogen: ”Det handler ikke om lykke!” af Signe Kierkegaard. Bogen havde egentlig ikke så meget nyt at sige, men titlen er god. For nej, det handler virkelig ikke om lykke!

  Du ønsker at vide lidt mere om min situation. Jeg kan fortælle, at jeg har lidt af gentagne depressioner gennem flere årtier. Det er nu ca. 13 år siden, at jeg begyndte på perikon, og jeg tog perikon i ca. 10 år, med god virkning og ingen bivirkninger. Da jeg på grund af anden medicinering var nødt til at stoppe med perikon for 3 år siden, gik det fint med at klare mig uden antidepressiver i trekvart år. Men da vinteren kom, røg jeg ned i et hul. På daværende tidspunkt havde jeg fået skiftet læge, og den nye læge havde ingen problemer med at udskrive et medikament, der påvirker signalstoffet noradrenalin, sådan som jeg bad om. Jeg fik Mirtazapin, som jeg nu har taget i 2 år med god virkning – dog med den bivirkning, at jeg skal sove mere, og at jeg har lettere ved at tage på i vægt end før.

  Jeg regner med at skulle tage Mirtazapin resten af mit liv. Det er desværre nødvendigt, når man som jeg har haft så mange alvorlige depressioner og desuden har en vinter-depressions-problematik. Jeg kan heldigvis nedsætte min dosis meget om sommeren, men om vinteren er det livsnødvendigt, at jeg tager en ret stor dosis.

  Mange hilsner

  Kameliadamen
Log in eller Registrér for at kommentere.