Netdoktor.dk - Danmarks uafhængige leksikon om sygdomme
Indstillinger

Håb om Parkinson-behandling eller ?

Redigeret 18 december, 2013, 08:55 i Parkinsons sygdom
"Ny opdagelse giver håb om Parkinson-behandling" kan man læse i overskriften til denne artikel:
http://newsroom.au.dk/til-pressen/#news-1174
Der forskes i, hvordan det kan undgås, at det fejlfoldede æggehvidestof alfa-synuclein bliver giftigt for organismen.
Hvorfor ikke forske i, hvorfor der dannes fejlfoldede æggehvidestof alfa-synuclein?
Jeg gætter på, at medicinal-industrien står bag dette forsøg på udvikling af nyt symptom-dæmpende middel.
Da der stort set ikke længere eksisterer statsfinansieret forskning, så forskes der ikke længere i årsager til sygdomme, men alene i industri-finansierede forsøg på udvikling af nye symptom-dæmpende terapier som kan patenteres.
Mon det sidste er til gavn for patienterne?

Kommentarer

 • Indstillinger
  Det gør man også, det går bare ikke så stærkt som det har gjort. Hver eneste gang der kommer et nye lægemiddel ud (ikke bare er en ny formulering) er det endnu en brik i det puzzlespil der er forståelsen for sygdommen og en kur til den.

  Det at gøre noget ved en fysisk ændring i kroppen og ikke bare kompensere for den er noget videnskaben har store vanskeligheder ved på nuværende tidspunkt.
 • Indstillinger
  I takt med, at industrien sponsorerer en stadig større del af forskningen opprioriteres forskningen i udviklingen af ny symptombehandling, mens forskningen i årsagsbehandling nedprioriteres.
  Mange, både forskere og medicinalindustri, forsøger at give det indtryk ud-ad-til, at de beskæftiger sig med grundforskning, og det lykkes også ganske godt at sælge denne løgn til både patienter og læger.
  Det er, set med mine øjne, til stor skade for patienterne, at mange læger er blinde for industriens løgne,
  Jeg kan rekommandere at læse bogen af Prof. Peter C- Gøtzsche. Dødelig medicin og organiseret kriminalitet.
 • Indstillinger
  Jeg kender en del til emnet og der er problemer, men ikke primært det du skriver om. Problemet er at overskudet ved at producere nye lægemidler falder, mens overskudet ved at forlænge den tid man er på markendet og har patent stiger. Det betyder der finder mindre grundforskning til og at pengene i stedet går til at sikre en fordelagtig product life management strategi.

  Den primære grund til stigende omkostninger er øgede krav til klinisk kontrol i forbindelse med godkendelsen af lægemidler, men der er også andre årsager.

  Hvis du peger på de eksempler vi har på kur fra fortiden, så kunne det være sådan noget som antibiotika (blev også opdaget ved et tilfælde), men det de gør er at angribe bakterien hvilket er langt lettere end at gøre noget ved ændringer i kroppen så som ødelæggelsen af never eller problemer med DNA.
 • Indstillinger
  Hej MIcha31

  Hvis du går tilbage til den omtalte artikel: "Ny opdagelse giver håb om Parkinson-behandling" og evt. videre til originalartiklen , så vil du se, at det er forskning i udvikling af ny symptomdæmpende medicinsk behandling og ikke i det, som jeg opfatter som grundforskning, nemlig forskning i årsagen til sygdommen / symptomet.
 • Indstillinger
  Bare vå vi kan tale samme sprog:

  Grundforskning, forskningsaktiviteter, der sigter mod at erhverve ny erkendelse om grundlæggende forhold, modsat fx anvendt forskning eller strategisk forskning. I Danmark som i de fleste andre europæiske lande har grundforskningen traditionelt været en opgave for universiteterne og særlige grundforskningsinstitutioner. Se forskning.

  http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_k ... dforskning


  Du kan derfor ikke bruge begrebet til at skele mellem forskning i symptomatisk behandling og forskning i en kur. Grundforskning er en søgen på ny erkendelse.

  Du kan sagtens som en del af grundforskning finde en kur og/eller en symptomatisk behandling, i hvert fald i teori'en. Mere sandsynligt er det, at grundforskningen åbner/giver mulighed for at anvende en anden, mere forkuseret, type forskning der som afkast kan give en kur eller en symptomatisk behandling. Det er oftest vandvittig meget mere vanskeligt at finde en kur end en symptomatisk behandling for rigtig mange sygdomme (og ingen af delene behøver ske som en del af grundforskning). Du kan derfor ikke sidestille hvor let eller sandsynligt det er at finde en kur med at finde en symptomatisk behandling. Det kræver ofte mindre forståelse at forske i at behandle symptomatisk. Derfor vil den symptomatiske behandling ofte komme på markedet før og muligvis også blive prioteret højere fordi den er et mere realistisk delmål.

  Det kan på mange måder sammenlignes med et puslespil. Forskning i den symptomatiske behandling er mere realistisk hvis du har en brik eller en serie af brikker end forskning i kuren som kan kræve en forståelse for hvad hele puslespillet viser. Når du nu nærstuderer de brikker du har fået sat sammen, så kan det også være det er lettere at finde an ny brik der hænger sammen med de nuværende.

  Det er dog stadig muligheden for tilfælde/held/"den gode idé" og de er på ingen måde uvæsentlige.

  Der bliver brugt færre penge på forskningen i medicinalindustrien som helhed nu end tidligere relativt set. Ærgerligt synes jeg personligt fordi der så også formentlig vil komme et fald i nye behandlingsmuligheder (udviklingsprocessen af et lægemiddel tager dog 8-12 år nemt, så det er vanskeligt at forholde sig til på kort sigt). Det skyldes flere ting. Min post fra før forklarer en ikke uvæsentlig del af årsagen.
 • Indstillinger
  Hej M1cha3l

  Det er mit indtryk af dine sidste indlæg, at du forsøger at få debatten ud af fokus, hvilket er et velkendt kneb, hvis en debat indeholder ubekvem viden eller kritik, som man ikke mener er berettiget.

  Et andet hyppigt anvendt kneb er at forsøge at gøre personen, hvis meninger man ikke sympatiserer med, utroværdig i al offentlighed.

  Og endnu et kneb er at stemple modparten som konspirations-teoretiker, hvis man på sin stands vegne føler sig rigtigt truet.

  Det er mit indtryk, at lægestanden har svært ved at acceptere kritik, og enhver offentlig kritik bliver mødt med modstand eller diverse "kneb", især hvis en kritik kommer fra en, som ikke er læge.

  Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at faglig kritik er en kilde til at blive klogere og denne bør derfor ikke tages som en fornærmelse.

  Med hensyn til definition af grundforskning, så definerer jeg helt klart i mine indlæg, hvordan jeg bruger definitionen, hvilket er, som jeg har lært det i sin tid.
  Da jeg er en ældre årgang, så vedkender jeg mig, at jeg sikkert bruger en måde at definere begreber på, som er gammeldags.
 • Indstillinger
  Jeg prøver på ingen måde at få debatten ud af fokus. I fald du mener at noget af det jeg skrev, ikke havde en direkte sammenhæng til:

  "Da der stort set ikke længere eksisterer statsfinansieret forskning, så forskes der ikke længere i årsager til sygdomme, men alene i industri-finansierede forsøg på udvikling af nye symptom-dæmpende terapier som kan patenteres.
  Mon det sidste er til gavn for patienterne?"

  Er du meget velkommen til at skrive det. Jeg vil da gøre mit bedste for at redegøre for hvorfor jeg finder det relevant og direkte sammenhængende.

  Du anklager mig for, fordi jeg ikke er enig med dig, i at forsøge at gøre dig eller det du siger utroværdigt. Jeg anfægter ikke din person, men deler ikke den opfattelse du har af tingene. Jeg er parart til at redegøre for min mening og forhåbentlig kan vores deling af argumenter og synspunkter berige os begge og dem der læser det. Du lægger i din anklage også vægt på at det sker i offentlighed. Du skriver på et offentligt forum og jeg kan ikke dele mine egne meninger og opfattelser uden at skrive samme sted. Jeg har derfor meget svært ved at forstå hvorfor du tager det på den måde, hvis ikke du føler dig personligt truffet pga. det jeg skrev. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at du tager mine indlæg i denne post på den måde, men jeg synes jeg har biddrager og som jeg opfatter situationen på nuværende tidspunk, har jeg ikke gjort dig uret.

  Dit citat:
  "Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at faglig kritik er en kilde til at blive klogere og denne bør derfor ikke tages som en fornærmelse."

  Forstår jeg ikke rigtigt, andet end hvis du hentyder til, at jeg ikke kan acceptere faglig kritik og at jeg ikke tager muligheden for at blive klogere, fordi jeg modargumentere dine synspunkter?

  Jeg anser ikke dine synspunkter for faglig kritik. Det er kritik af medicinalindustrien som organisationer/industri, sådan som jeg ser det. Jeg er helt enig i at medicinalindustrien har en målsætning om at tjene penge og at den målsætning er delvist styrrende for deres virksomhed (kan en del eksempler hvor, der er blevet tabt penge på at hjælpe patienter, så det gælder ikke altid). Årsagen til at der er flere symptomstiske behandlinger end kure er bare ikke primært (fordi der kan være undtagelser, men der er gode grunde til at tro de er meget sjældne) at de forsøger at undgå at finde en kur.

  Jeg ser at du skriver din mening om grundforskning i din post nr. 3 den 27-11-2013 17:41 her:
  "..., nemlig forskning i årsagen til sygdommen / symptom"

  Hvortil at jeg skriver den almene definition, for at sikre at vi kan få en ens forståelse for hvordan grundforskning er defineret. Det er ikke for at kritisere din forståelse, men fordi vi kommer til at misforstå hinanden, hvis ikke vi har en fælles forståelse for begrebet og fordi det for mig, i mit svar, havde været meget upraktisk at arbejde videre med din opfattelse af grundforskning frem for den almene. Derudover mener jeg også at din definition er én af grundende til at du opfatter medicinalindustrien som du gør.

  Jeg bør måske tilføje at jeg ikke føler mig truet af din mening. Hverken personligt eller i en faglig sammenhæng. Jeg er interesseret i at berige, ikke forsvare. Jeg mener du har en fejlagtig opfattelse af hvor let det er at sidestille det at forske i en kur med det at forske i en symptomatisk behandling samt undervurderer konkurrence mellem firmaer og derfor drager en fejlagtig konklusion.

  PS. hvor kommer det fra, at jeg forsøger at stemple dig som konspirations-teoretiker?
 • Indstillinger
  Her er en amerikansk artikel, som meget godt forklarer, det jeg mener med, at der mangler grundforskning.

  http://www.reuters.com/article/2013/10/ ... TR20131008
 • Indstillinger
  Ok, det må du forklare mig, fordi NIH er en organisation under U.S. Department of Health and Human Services der så vidt jeg ved er statsstøttet. Hvis din kritik går på at den amerikanske stat/lande bruger for lidt penge på grundforskning, så er det ikke noget jeg har en egentlig kommantar til.
Log in eller Registrér for at kommentere.