Netdoktor.dk - Danmarks uafhængige leksikon om sygdomme
Indstillinger

Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, Kejserens nye Klæder.

Redigeret 29 juni, 2013, 17:27 i Åben debat om sex
I fortsættelse af diverse indlæg fra december og januar skal jeg indledningsvis nævne, at jeg er ikke journalist. Jeg er på efterløn efter at have været selvstændig håndværksmester i cirka 40 år.
Jeg tilhører ikke gruppen af transkønnede, men har fået kontakter til denne gruppe, da der her er en vis åbenhed omkring Sexologisk Klinik.
Min nysgerrighed omkring Sexologisk Klinik vil jeg redegøre nærmere for i dette indlæg:
Jeg har deltaget i 29 konsultationer a`45 minutter på SK over en periode på 17 måneder.
Efter 3 måneder fornemmede jeg at et eller andet virkede ret besynderligt, men reflekterede ikke yderligere over dette, da jeg af natur er ret autoritetstro. I marts 2012 var jeg udsat for en meget dårlig oplevelse hos overlæge Ellids Kristensen, og det gav mig et psykisk knæk. Om dette kører der en klagesag.
Men samtidig blev jeg nysgerrig og begyndte at søge på Nettet efter andres oplevelser på SK.
Det var her jeg kom i kontakt med transmiljøet. Det viste sig nu, at selvom jeg tilhører en helt anden patientgruppe, var der nogle lighedspunkter mellem hvad jeg oplevede og hvad man kunne læse om hos andre patienter . Det mest markante var, at 1. Der skete ikke noget. 2. Spørgsmål og svar blev gentaget konsultation efter konsultation. 3. Man fornemmede ingen begyndelse eller ende på behandlingsforløbet.
Senere søgte jeg på Bibliotek.dk og fandt en del litteratur om SK. Konklusionen er her, at SK er det højst estimerede behandlingssted i Danmark for seksuelt betonede lidelser, og det er det sted, der indstiller til, hvorvidt en person kan få foretaget kønsskifte. Tillige udøves en del forskning, og medicinstuderende har mulighed for at komme i praktik for at skrive speciale.
Både overlæge Ellids Kristensen og 1. reservelæge Anna Maria Giraldi har skrevet indlæg om
sexologi i internationale lægetidsskrifter.
Men ved at fordybe mig lidt mere i litteraturen viste det sig, at alle anprisningerne af SK er skrevet
af klinikkens egne ansatte eller tidligere ansatte. For en god ordens skyld skal det dog nævnes, at grundlæggeren af SK, professor Preben Hertoft var højt anerkendt i faglige kredse. Preben Hertoft
ledede selv klinikken fra starten i 1986 sammen med et kompetent personale indtil han gik på pension ved udgangen af 1997. Herefter blev ledelsen overdraget til Ellids Kristensen, som vel i nogen grad har levet højt på det renomme, som Preben Hertoft skabte.
I slutningen af december 2012 blev det meddelt til mig, at jeg fra den 5. marts 2013 skulle deltage i en 8 mands terapigruppe. Konsultationerne i januar skulle forberede mig til dette gruppearbejde. Men ved et uheld den 8. januar fik jeg afsløret, at jeg vidste noget, som patienter ikke bør vide. En række klagesager og general utilfredshed med SK var under opsejling.
Den 18. februar fik jeg besked på, at behandlingen var slut, da jeg åbenbart havde fået et negativt syn på klinikken. Havde jeg ikke afsløret min viden, kunne jeg være blevet på klinikken i meget lang tid.

Med venlig hilsen
Claus2606
Fortsættelkse følger
Log in eller Registrér for at kommentere.